Obrazovno-vaspitne aktivnosti u proteklom periodu

U okviru operativnog plana Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za nastavak rada škola u otežanim uslovima do 1. aprila, između, ostalog snimljeno je 454 časa nastave na daljinu za osnovno obrazovanje i vaspitanje, dok je za gimnazije i srednje stručne škole snimljeno ukupno 426 časova.

Operativni plan Ministarstva uvažava veliki broj različitih programa nastave i učenja u svim razredima osnovne i srednje škole, a fokus je na organizovanom učenju na daljinu koje doprinosi realizaciji programskih sadržaja opšteobrazovnih predmeta i stručnih predmetima sa najvećim fondom časova.

Od ponedeljka 30. marta svakog radnog dana od 7.30 do 8.00 časova na Drugom kanalu Radio Televizije Srbije emituje se program namenjen predškolskom uzrastu. U okviru koga se prikazuje serijal ,,Na slovo, na slovo“, kao i serije ,,Ovako vas vidimo“ i ,,Plava ptica“. Biće emitovano i više od 30 video materijala koje je resorno Ministarstvo izradilo u saradnji sa partnerima u okviru projekata ,,Vrtići bez granica“, a u okviru novog Programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ,,Godine uzleta“.

Kada je reč o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, emitovanje časova počelo je 17. marta 2020. godine u 8 časova na kanalu RTS 3, sa po dva časa za učenike od I do VII razreda i tri časa za učenike VIII razreda. Od 23. marta za prvi ciklus (I-IV razred) broj časova povećan je na tri, a počelo je emitovanje na RTS 2. Za učenike od V do VII razreda na kanalu RTS 3 emitovano je po tri časa, a za učenike VIII razreda po četiri časa.

Osim toga, snimljeno je i emitovano 42 kraće video poruke, među kojima su poruke psihologa učenicima i roditeljima, vežbe za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kao i filmovi kreativnih kolaža za aktivnosti kod kuće za prvi ciklus obrazovanja i vaspitanja.

Pomoć i podršku u pripremi i organizaciji časova i video poruka su pružili Udruženje ,,Petlja“ za časove informatike i računarstva, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu za video poruke fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta za video poruke fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Za gimnazije i srednje stručne škole ukupno je snimljeno 426 časova, od kojih je do sada emitovano 140 . Za dualno obrazovanje je ukupno snimljen 121 čas.

Muzičke škole „Lisinski“, „Stanković“ i „Đorđević“ snimile su 20 klipova sa nastavnim jedinicama teoretskih predmeta, a obrazovni sadržaji su objavljeni na „youtube“ kanalu i na sajtovima škola.

U cilju ostvarivanja prava svih učenika na obrazovanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehniloškog razvoja u saradnji za Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nacionalnim i lokalnim/manjinskim medijima organizovalo je pripremu, snimanje i emitovanje časova na osam jezika nacionalnih manjina, na kojima se celokupna nastava izvodi.

Do 1. aprila snimljeno je ukupno 599 priloga na osam jezika, koji prate odgovarajuće nastavne jedinice osnovne i srednje škole, i to: mađarskom 157, na albanskom 139, bosanskom 155, bugarskom 5 (oni prate časove koji su emitovani u zemlji matici, a odgovaraju planu i programu nastave i učenja u Republici Srbiji), hrvatskom 46, rumunskom 32, rusinskom 24 i slovačkom 41.

Ovi časovi se emituju na medijima sa nacionalnom pokrivenošću (RTS PLaneta, RTV 2 program) kao i na lokalni televizijama manjinskih medija. U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrzovanje, upravu, nacionalne manjine, nacionalne zajednice, obezbeđeni su prevode svih dopisa koji se šalju školama vezano za nastavu na daljinu. Svi dokumenti, linkovi snimaka i sve važne informacije vezano za nastavu na daljinu na svih 8 jezika nacionalnih manjina dostupni su na sajtu https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja je osim posebno pripremljenog i adaptiranog obrazovnog sadržaja za učenike koji se emituje na Javnom servisu RTS-a, realizovalo obrazovno-vaspitne aktivnosti i kroz različite kanale i oblike komunikacije.

Uspostavljeno je veb-mesto https://www.rasporednastave.gov.rs/ na kome je moguće pogledati raspored časova, uspostavljen repozitorijuma obrazovnih video-sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola na platformi RTS Planeta, kao i nacionalna platforma za onlajn učenje Moja škola https://www.mojaskola.gov.rs/.

Pored toga, obezbeđen je besplatan pristup veb mestima https://mojaskola.rtsplaneta.rs/,

https://www.rasporednastave.gov.rs/ i https://www.mojaskola.gov.rs/, a nadograđene su i proširene funkcionalnosti za formativno praćenje i vrednovanje učenika u esDnevniku. Od 2.aprila roditeljima je omogućeno da kroz roditeljski modul (https://moj.esdnevnik.rs/) prate sve formativne ocene učenika.

(Tekst je preuzet sa ove stranice)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *