Formiran tim koji treba da omogući da nastava u oblasti dualnog obrazovanja bude dostupna onlajn

Komisija za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja formirala je tim koji treba da omogući da se tokom vanrednog stanja nastava u oblasti dualnog obrazovanja prati na daljinu, odnosno on lajn.

Sednicu Komisije sazvala je pomoćnik ministra za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić, a članovi tima su direktori srednjih stručnih škola iz Beograda, Valjeva, Vlasotinca, Kragujevca, Užica, Subotice, Požege, Novog Sada, koje su se, do sada, pokazale kao primer dobre prakse. Cilj je da se omogući snimanje, a potom i emitovanje materijala koji je u skladu sa planovima nastave i učenja u opremljenim učionicama-radionicama sa savremenim mašinama. Materijal će obuhvatati teorijski deo nastave, kao i teme za pripremu za učenje kroz rad. Poseban izazov predstavlja snimanje simulacije svih proizvodnih procesa, koji će biti dostupni učenicima u okviru praktične nastave na daljinu i koje će detaljno prikazivati različite faze tih procesa, praćene jasnim instrukcijama nastavnika. Pored toga, nastavnicima stručnih predmeta, te simulacije omogućavaju da prave korelaciju između stručnih predmeta i učenja kroz rad. Planirano je snimanje 140 tema iz teorijskog dela nastave i 60 tema pripreme za učenje kroz rad.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izražava posebnu zahvalnost Jat Tehnici, Helikopterskoj jedinici MUP-a, kao i kompanijama iz Užica, Subotice, Požege i Kragujevca koje su u ovim složenim uslovima za snimanja angažovale najbolje licencirane instruktore.

(Tekst je preuzet sa ove stranice)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *