Srednje stručno obrazovanje – polaganje maturskog ispita

Uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo zbog proglašenja vanrednog stanja i prekida nastave u školama, kao i ulogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u pripremi i izvođenju stručne mature i završnog ispita u stručnom obrazovanju Zavod je doneo odluku da test za proveru stručno-teorijskih znanja bude koncipiran na sledeći način: sadržaće zadatke iz odgovarajućeg Priručnika, koji obuhvataju kompletno gradivo iz prvog, drugog i trećeg razreda a iz četvrtog razreda sadržaće zadatke, iz odgovarajućeg Priručnika, koji se odnose na gradivo obrađeno do 1. marta 2020. godine.

Lista izuzetih zadataka je već objavljena i može sa pogledati na stranici sajta posvećenoj maturskim i završnim ispitima.

Na istoj strani sajta, posvećenoj maturskim i završnim ispitima, objavljujemo i datume polaganja ispita za proveru stručno-teorijskih znanja.

U narednom periodu Zavod će izraditi i dodatne materijale za pripremu maturskih ispita, koji će takođe biti postavljeni na naš sajt a škole će preko odgovarajućih Zajednica biti obaveštene.

Tekst je preuzet sa ovog sajta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *