Onlajn obuka za nastavnike

U novonastaloj situaciji i u skladu sa preporukama, Obuka za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja odvija se putem interneta. Obuka je obavezna za sve nastavnike u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji i spada u kategoriju obuka od javnog interesa. Program je odobren od strane Ministarstva prosvete i nauke pod brojem 153-02-00027/2017-07.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je direktorima škola koje su uključene u drugi krug obuka prosledio obaveštenje sa spiskom nastavnika koji će pohađati obuku u terminu od 4.5.2020. godine.

Nastavnici ovih škola dužni su da samostalno popune prijavu sa ličnim podacima prema uputstvima koje će dobiti od direktora svoje škole.

U drugom krugu, planirano je učešće 3035 nastavnika srednjih škola.

Obaveštenja o sledećim ciklusima obuka objavljivaćemo na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zuov.gov.rs.

Tekst je preuzet sa ove stranice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *